Vi lovar

Våra priser (och inga överraskningar)

Timdebitering: enligt offert
Fastpris: enligt offert
Resekostnad: 395 kr/dag exkl moms
Materialkostnad: enligt leverantörs gällande kundprislista

Vi erbjuder kostnadsfritt besök/ offert.

Våra garantier

PRISGARANTI
Innan arbetet påbörjas skriver vi kontrakt med dig så att du vet exakt vad renoveringen kommer att kosta. Fakturan betalas när arbetet är klart.

TIDSGARANTI
Att veta när arbetet är klart är lika viktigt som att veta vad det kommer att kosta. Därför skriver vi in i kontraktet när badrummet ska vara klart.

10 ÅRS GARANTI
Vi lämnar alltid 10 års garanti på tätskiktet. Dessutom får du efter avslutad renovering våtrumstintyg, bilder tagna under arbetets gång och en beskrivning på utfört arbete.